کارگاه بين المللي ساختمان هاي انرژي صفر

جهت مشاهده جزئيات برگزاري، به پايگاه اينترنتي اين کارگاه به نشاني zeb.ui.ac.ir مراجعه نماييد


ادامه مطلب1396/11/07

نخستين همايش بين المللي مديران گروه هاي عربي جهان

جهت مشاهده جزئيات برگزاري، به پايگاه اينترنتي اين همايش به نشاني iranarabicconf.ui.ac.ir مراجعه نماييد


ادامه مطلب1396/10/24

همايش ملي فراورده هاي زنبور عسل از منظر زيست شناسي، سلامت و اقتصاد

جهت مشاهده جزئيات برگزاري، به پايگاه اينترنتي اين همايش به نشاني beepc.ui.ac.ir مراجعه نماييد


ادامه مطلب1396/08/16

همایش ملی اخلاق کاربردی در سیره ائمه اطهار (علیهم السلام) با تأکید بر آموزه های رضوی (ع) (چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارها)

جهت مشاهده جزئيات برگزاري ،به آدرس اينترنتي اين همايش به نشاني : ethics.ui.ac.ir مراجعه نماييد.


ادامه مطلب1396/07/01

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر