شانزدهمین همایش ملی حسابداری

جهت مشاهده جزئيات برگزاري اين همايش به آدرس اينترنتي : isfacc.ui.ac.ir مراجعه نماييد.


ادامه مطلب1397/02/23

نخستين همايش بين المللي مديران گروه هاي عربي جهان

جهت مشاهده جزئيات برگزاري، به پايگاه اينترنتي اين همايش به نشاني iranarabicconf.ui.ac.ir مراجعه نماييد


ادامه مطلب1397/02/23

کارگاه بين المللي ساختمان هاي انرژي صفر

جهت مشاهده جزئيات برگزاري، به پايگاه اينترنتي اين کارگاه به نشاني zeb.ui.ac.ir مراجعه نماييد


ادامه مطلب1396/11/07

همايش ملي فراورده هاي زنبور عسل از منظر زيست شناسي، سلامت و اقتصاد

جهت مشاهده جزئيات برگزاري، به پايگاه اينترنتي اين همايش به نشاني beepc.ui.ac.ir مراجعه نماييد


ادامه مطلب1396/08/16

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر