آرشيو همايش هاي برگزار شده در سال 1394 :


- اولين همايش ملّي بازي‌هاي رايانه‌اي: فرصت‌ها و چالش‌ها


- دومین همایش علوم  پروتئینی و پپتیدی


هنروصناعات در فرهنگ و تمدن ايراني اسلامي


دومين همايش ملي سنجش و ارزشيابي علم


دهمين دوره مسابقات ملي كميكار


مصرف بهينه آب در صنعت - چالشها و راهكارها