این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حمل و نقل

۱. اجرای سیاست های تشویقي به منظور کارکنان و دانشجويان به استفاده از
وسایل حمل و نقل عمومی نظیر قطار شهری، راه آهن، اتوبوس و نظاير آن ازطريق تامين بليط؛

۲. تامین وسایل نقلیه عمومی نظير ميني بوس، ون و نظاير آن به منظور حضور گروهي کارکنان درهمايش ها، کنفرانس ها ،سيمنارها،‌جشنواره ها ،‌ نمايشگاه ها ، ماموريت هاي اداري گروهي و نظايرآن ؛

۳. معاینه فنی خودروها به طور مستمر؛


۱. اجرای سیاست های تشویقي به منظور کارکنان و دانشجويان به استفاده از
وسایل حمل و نقل عمومی نظیر قطار شهری، راه آهن، اتوبوس و نظاير آن ازطريق تامين بليط؛    

۲. تامین وسایل نقلیه عمومی نظير ميني بوس، ون و نظاير آن به منظور حضور گروهي کارکنان درهمايش ها، کنفرانس ها ،سيمنارها،‌جشنواره ها ،‌ نمايشگاه ها ، ماموريت هاي اداري گروهي و نظايرآن ؛

۳. معاینه فنی خودروها به طور مستمر؛

۴. تامین دوچرخه درمحیط های دانشگاهی و خوابگاهي به منظور استفاده درمسيرهاي طولاني درمحيط هاي مذکور؛

۵. تامین امکانات لازم از قبیل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور اجرای فعاليت هاي دورکاري و برگزاري جلسات بصورت ويديو کنفرانس ، تله کنفرانس و نظايرآن به جاي جلسات حضوري؛

۶. جایگزین کردن خوردهای فرسوده با خودروهای کم مصرف و حتي الامکان سوخت پاک (گازسوز، هيبريدي، هيدروژني، الكتريكي ، سوخت زيستي)؛

۷. دیگر موارد ی از قبیل که به تصویب شوراي رهبري مديريت سبز موسسه مي رسد.بازگشت1397/09/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !