این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برنامه زمانبندی اولیه نشست های تخصصی

برنامه زمانبندی اولیه نشست های تخصصی در قسمت(( اطلاع رسانی>>دریافت فایل)) قرار گرفت.
لازم به ذکر است این برنامه زمانبندی اولیه بوده و امکان تغییرات مجدد وجود دارد، که در اینصورت نسخه تغییر یافته نیز در صورت نیاز بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
همچنین به اطلاع می رساند برنامه صبح روز اول(افتتاحیه) و عصر روز دوم(اختتامیه) در دست تکمیل می باشد که به زودی بر روی سایت قرار داده خواهد شد.

 برنامه زمانبندی اولیه نشست های تخصصی در قسمت(( اطلاع رسانی>>دریافت فایل)) قرار گرفت.
 لازم به ذکر است این برنامه زمانبندی اولیه بوده و امکان تغییرات مجدد وجود دارد، که در اینصورت نسخه تغییر یافته نیز در صورت نیاز بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
همچنین به اطلاع می رساند برنامه صبح روز اول(افتتاحیه) و عصر روز دوم(اختتامیه) در دست تکمیل می باشد که به زودی بر روی سایت قرار داده خواهد شد.


بازگشت1398/02/07
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !