این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

لزوم تحویل پوستر مقالات حداکثر تا ساعت 7:45 صبح روز اول همایش به کمیته پذیرش

لازم است کلیه مقالاتی که بعنوان چاپ پوستر تایید شده اند، پوستر مربوطه توسط نویسنده مسوول طبق الگو چاپ شده و حداکثر تا ساعت 7:45 صبح روز اول همایش بمنظور نصب در محل مورد نظر تحویل کمیته پذیرش شود.
با توجه به محدودیتهای زمانی و لزوم نمایش پوستر مقالات از ساعت 8 صبح روز اول همایش لذا دبیرخانه همایش جدا از پذیرش پوسترهایی که بعد از ساعت و تاریخ مذکور تحویل شوند معذور خواهد بود.

 لازم است کلیه مقالاتی که بعنوان چاپ پوستر تایید شده اند، پوستر مربوطه توسط نویسنده مسوول طبق الگو چاپ شده و حداکثر تا ساعت 7:45 صبح روز اول همایش بمنظور نصب در محل مورد نظر تحویل کمیته پذیرش شود.(پیگیری نصب بعهده نویسنده مسئول می باشد)
با توجه به محدودیتهای زمانی و لزوم نمایش پوستر مقالات از ساعت 8 صبح روز اول همایش، لذا دبیرخانه همایش جداً از پذیرش پوسترهایی که بعد از ساعت و تاریخ مذکور تحویل شوند معذور خواهد بود.


بازگشت1398/02/08
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !