این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فایلهای سخنرانی های ارائه شده در همایش

اکثر فایلهای سخنرانی های ارائه شده در همایش، بصورت pdf در بخش: (اطلاع رسانی>> فایل ها ) بارگذاری گردید. بمنظور پیدا کردن و دریافت فایل مورد نظر خود، لطفا ابتدا (کد فایلهای ارائه شده در سخنرانی ها) را دانلود فرمایید و با شناسایی کد فایل مورد نظر، آنرا دانلود فرمایید.

اکثر فایلهای سخنرانی های ارائه شده در همایش، بصورت pdf  در بخش: (اطلاع رسانی>> فایل ها ) بارگذاری گردید. بمنظور پیدا کردن و دریافت فایل مورد نظر خود، لطفا ابتدا (کد فایلهای ارائه شده در سخنرانی ها) را دانلود فرمایید و با شناسایی کد فایل مورد نظر، آنرا دانلود فرمایید.

بازگشت1398/03/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !