این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

.:  >  ساختار سازمانی همایش


مسئولان کمیته های محورهای اصلی همایش:
رئیس همایش 
 آقای دکتر هوشنگ طالبی   ، ریاست دانشگاه اصفهان  
     ( دکتري آمار كاربردي,كاليفرنيا,آمريكا,(۱۳۶۹-۱۳۶۵)  

دبیر اجرائی همایش 
آقای دکتر ولی اله میرخانی  ، معاون اداری و مالی دانشگاه اصفهان
 ( دکتری شیمی معدنی، ۱۳۷۷، دانشگاه اصفهان )  

دبیر علمی  همایش 
آقای دکتر مهران زینلیان ، هیات علمی گروه مهندسی عمران ، مدیر دفتر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 
(دکتری,مهندسی عمران-گرایش سازه و مدیریت ساخت,The University of Queensland,Australia,۱۳۸۷-۱۳۹۱)

رئیس کمیته تخصصی حرارتی و برودتی     
آقای دکتر احسان بني اسدي احسان ، هيات علمي گروه مهندسي مكانيك ، 
 ( دکتری,مهندسی مکانیک,دانشگاه صنعتی انتاریو,کانادا,۱۳۸۸-۱۳۹۱ ) 


 رئیس کمیته تخصصی  انرژی های تجدید پذیر 
آقای دکتر بهنام مستاجران  ، هيات علمي گروه مهندسي انرژي هاي تجديد پذير
 ( دكتري مهندسي شيمي ؛ دانشگاه شربروك؛ كانادا(۱۳۸۵ – ۱۳۸۲ ) 


 

  رئیس کمیته تخصصی مصرف آب 
آقای دکتر احمد شانه ساز زاده ، هيات علمي گروه مهندسي عمران
( دکتری,Civil Engineering -Hydraulics,Imperial College -London,انگلستان,۱۳۷۸-۱۳۸۳ )

رئیس کمیته تخصصی انرژی های الکتریکی و روشنایی 
آقای دکتر مهدی نيرومند ، هيات علمي گروه مهندسي برق
( دکتری,مهندسی برق,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۸۲-۱۳۸۸ ) 
رئیس کمیته تخصصی پسماند
آقای دکتر علی دهنوي ، هيات علمي گروه مهندسي عمران 
(دکتری,مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست,تربیت مدرس,ایران,۱۳۸۶-۱۳۹۰)


 

رئیس کمیته تخصصی پساب و فاضلاب 
آقای دکتر شروین جمشيدي ، هيات علمي گروه مهندسي عمران 
( دکتری,مهندسی محیط زیست - منابع آب,دانشگاه تهران,ایران,-۱۳۹۴)رئیس کمیته تخصصی فرهنگی
 آقای دکتر ابراهیم رضایی  ،  رئيس كميته فرهنگي آموزشي مديريت سبز دانشگاه اصفهان
( دکتری,فلسفه,دانشگاه اصفهان,ایران,۱۳۸۷-۱۳۹۰ )


رئیس کمیته تخصصی  فضای سبز 
آقای مهندس ابراهیم نوروزی ، مسئول فضای سبز دانشگاه اصفهان 
لیسانس مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی  دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان
مهندس مصطفی منفرد
عضو کمیته اجرایی
مدیر کارگروه مدیریت سبز وزارت علوم تحقیقات و فناوری


ساختار تیم اجرایی