این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ظرفیت تعداد مقالاتی که هر نویسنده مسئول میتواند در همایش ارائه دهد

قابل توجه عموم شرکت کنندگان

،نویسندگان مسئولی که بیش از دو مقاله ارسال نموده اید. فقط دو مقاله برای داوری در نظر گرفته می شود
مقاله های سوم و چهارم از سیستم داوری خارج می شوند.
همایش از هر نویسنده مسئول فقط دو مقاله برای داوری ارسال می کند.
چنانچه در مقاله های دیگر اسم نویسنده مسئول باشد و خود، نویسنده مسئول نباشد ایرادی ندارد.

 

بازگشت1397/04/03
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !