این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

انجمن زمین شناسی اقتصادی ايران در راستاي توسعه و تبادل نظر علمي و ارائه آخرين یافـته‌های علمي و پژوهشي، در نـظر دارد تا با استـعانت از خـداوند مـتعال، دهمین همايش خود را در تاريخ 14 و 15 شهريور ماه 1397 در محل دانشگاه اصفهان برگـزار نمايد. لذا دبـيرخانه هـمايش از کليه اساتيد، دانـش پـژوهان، صاحـبان انـديشه و دانشجـويان علاقه‌مـند جـهت حضـور در هـمايش و ارائـه مـقالات مرتبط با زمین‌شناسی اقتصادی و اکتشاف معدن دعوت به عمل مي‌آورد.