این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


  • مهلت ارسال مقالات: 31خرداد 1397
  • مهلت ثبت نام: 31مرداد 1397
  • زمان برگزاری همایش: 14 و 15 شهریور 1397