این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: سخنرانان مدعو


ردیف سخنران
1
آقای دکتر صادق صادقی
/ پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه صنعتی شریف

عنوان سخنرانی: بررسی سازگار بودن مشخصه­­های بر پایه تفاضل در الگوریتم­­های رمز متقارن

چکیده سخنرانی:

بررسی سازگار  (یا ناسازگار)  بودن یک مشخصه تفاضلی در حملههای بر پایه تفاضل، یکی از موضوعات مهم در بررسی تجربی حمله­های اعمال شده در رمزهای متقارن است. یک مشخصه تفاضلی سازگار است اگر حداقل یک جفت متن اصلی وجود داشته باشد طوری که منجر به تفاضل مشخصه مورد نظر باشد. در این سخنرانی به بررسی مشخصه­های تفاضلی سازگار و ناسازگار در تمایزگرهای تفاضلی پرداخته می شود و اهمیت این موضوع در بررسی تجربی تمایزگرهای تفاضلی مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین روشی بر پایه روش خودکار MILP برای تشخیص مشخصه­های ناسازگار ارائه خواهد شد و به عنوان کاربرد، سازگار و ناسازگار بودن بعضی از مشخصه­های تفاضلی گزارش شده بر چند الگوریتم رمز متقارن شناخته شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2

آقای دکتر مجتبی رفیعی/ پژوهشگر پسادکتری در پژوهشکده علوم کامپیوتر پژوهشگاه دانش‌های بنیادین (
IPM)    

عنوان سخنرانی: اولیه‌های رمزنگاری متقارن در بستر رایانش ابری: عملیات مجموعه‌ای محرمانه و طرح‌های پیوند تطابق‌پذیر چندگانه

چکیده سخنرانی:
در سال‌های اخیر،  اولیه‌های رمزنگاشتی متفاوتی برای طیف وسیعی از کاربردهای رایانش ابری معرفی شده‌اند که با توجه به بده‌بستان بین کارایی و امنیت قابل رده‌بندی هستند.  در این ارایه، به معرفی اولیه‌های رمزنگاری متقارن جدیدی برای عملیات مجموعه‌ای محرمانه و در مرکزیت آن عملیات اشتراک محرمانه در بستر رایانش ابری می‌پردازیم. این اولیه‌ها از آنجایی که می‌توانند  در ساخت طرح‌های امن برای طیف وسیعی از عملکردها در بستر  ابری  مورد استفاده قرار گیرند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. کاربران با استفاده از طرح‌های معرفی شده می‌توانند  مجموعه‌داده‌های  خود را به  صورت امن بر روی فضای ابری ذخیره  نموده و  به هنگام نیاز پرسمان‌های مجموعه‌ای خود را  بر روی آن
ها اجرا و نتایج مطلوب را دریافت کنند. در این راستا،  ابتدا تعاریف رسمی نحو و امنیت طرح‌های مذکور ارایه می‌شود. در ادامه نیز به منظور اعتباربخشی به مفاهیم ارایه شده،  چندین ساخت از طرح‌های مذکور  را معرفی می‌کنیم که در مقایسه با ساخت‌هایی با عملکردهای مشابه، به طور چشمگیری کاهش سربارهای محاسباتی، ذخیره‌سازی و ارتباطی را به همراه دارند. در پایان نیز با معرفی نمای کلی از پژوهش مذکور و پتانسیل‌های بالقوه پژوهشی سعی می‌گردد تا مخاطبان علاقمند در این حوزه، به نحو مناسبی جایگاه خود را برای پیشبرد پژوهش پیشرو یافته و در راستای ارتقای آن گام‌های مناسبی را بردارند.

 
3

خانم دکتر انسیه نجفی/ فارغ التحصیل دانشگاه شاهد

موضوع سخنرانی: رمزگذاری جستجوپذیر: قابلیت ها و چالش ها

چکیده سخنرانی:
رشد تولید داده در سال
های اخیر، ظرفیتها و نیازمندی­هایی را به همراه دارد. از یک سو، نگهداری داده­های تولید شده، امکان بکارگیری مجدد و تحلیل روی دادهها را فراهم می­کند که موضوع علم داده است. از سوی دیگر، حجم زیاد داده­ها، نیازمند فضای لازم برای ذخیره­سازی و امکان جستجو برای بهرهبرداری از آنها می­باشد. ظهور و گسترش محاسبات ابری محدودیت­های ذخیره­سازی و محاسباتی در نگهداری و بهرهبرداری از داده­ها را مرتفع کرده است. با این حال حفظ حریم خصوصی و محرمانگی داده­های بارگذاری شده که غالباً اطلاعات شخصی افراد حقیقی یا داده­های تولید شده توسط شرکت­های خصوصی یا سازمانها و مراکز دولتی می­باشد از چالشهای برون­سپاری ابری است. برای حل این مسئله، داده­ها قبل از برون­سپاری در ابر رمزگذاری می­شوند و کارایی دسترسی به داده­های برون­سپاری شده وابسته به روش رمزگذاری آنها است. رمزگذاری جستجوپذیر به عنوان یک تکنیک پرکاربرد مبتنی بر محاسبات ابری، با حفظ قابلیت جستجو، امنیت و حریم خصوصی داده­ها را تضمین می­کند. در این ارائه، روش­های مختلف رمزگذاری جستجوپذیر، به همراه محدودیتها و قابلیت­های هر یک از آنها در حوزه تئوری و کاربردی مورد بررسی قرار می­گیرد.

4
خانم دکتر ریحانه ربانی نژاد/ پژوهشگر پسادکتری
در NISEC

Can Proof-of-Space replace wasteful Proof-of-Work?

 

The consensus layer is a critical security component of a blockchain network. Bitcoin blockchain achieves consensus using Proof-of-Work which require miners to put a substantial amount of wasteful computation to solve puzzles whose solutions are not reusable.  Instead of expensive and energy consuming Proof-of-Work computation, some blockchain projects like Spacemint and Chia network use Proof-of-Space to allow miners participate in the consensus. In such projects, the miner’s resource is not computing power, but they dedicate disk space. While more energy efficient, these disks are still wasted since they are filled with random data. Some other projects like Filecoin decentralized storage marketplace attempt to propose  a consensus protocol based on useful work, where the probability that the network elects a miner to create next block is proportional to the sum of storage currently in use in relation to the rest of the network. Miners offer storage and re-use the computation for proof that data is being stored to participate in the consensus. This talk outlines the Proof-of-Space techniques of these blockchain projects.
5
خانم دکتر منصوره لباف نیا/ فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان

عنوان سخنرانی: روشهای کشف تروجان سختافزاری

چکیده سخنرانی:
امروزه در طراحی تراشه‏
ها علاوه بر پارامترهایی مانند کارایی، توان مصرفی، فضای اشغالی یا هزینه، پارامتر امنیت نیز مورد بررسی و توجه قرار گرفته ست. این پارامتر از آنجا مورد اهمیت قرار می‏گیرد که در مراحل ساخت تا استفاده از تراشه‏ها، چندین شرکت دخیل هستند. برای هر یک از این شرکت‏ها در زنجیره تامین باید تدابیر امنیتی خاصی در نظر گرفت چرا که احتمال نفوذ و حمله از طرف هر کدام از آن‏ها امکان‏پذیر است. یکی از تهدیدهای مهم، درج تروجان در تراشه است.

تروجان‏ها مدارهایی هستند که به صورت ناخواسته و بدون اطلاع طراح تراشه، در آن درج می‌شود. این مدارات می‏توانند باعث نشت اطلاعات، کاهش قابیت اطمینان یا خرابی عملکرد آن شوند. جهت مقابله با این تروجان‏ها راهکارهایی ارائه شده است که به دو دسته کشف و پیشگیری از درج تروجان‏ها تقسیم می‏شود. براي پیشگیري از درج تروجان‏ها باید طراحی امن داشت. استقامت و درستی روش‏هاي طراحی امن، باید به صورتی باشد که سامانه در مقابل هر تغییر مقاوم باشد تا مهاجم به راحتی نتواند ساختار را تغییردهد. در مقابل، 3 کشف تروجان در مدار سخت‏تر است و به همین نسبت مقالات کمتری در این زمینه ارائه شده است. این راهکارها به دودسته مخرب و غیرمخرب تقسیم می‏شوند که هر کدام معایب، مزایا و کاربرد مخصوص خود را دارند.  در این سخنرانی به مرور راهکارهای ارائه شده جهت کشف تروجان می‏پردازیم.
6

آقای دکتر مجتبی خلیلی/ استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

عنوان سخنرانی: رمزنگاری حافظ ساختار: پیشرفت ها و چالش ها

چکیده سخنرانی:
رمزنگاری حافظ ساختار، پارادایمی برای طراحی شماهای رمزنگاشتی بر روی گروه‌های دو خطی است و هدف آن، ارائه چارچوبی برای ساخت مدولار پروتکل‌های پیچیده رمزنگاشتی است. یک شمای رمزنگاشتی را حافظ ساختار گوییم اگر همه ورودی ها و خروجی‌های آن تنها شامل عناصری از گروه‌های دو خطی باشند و وارسی درستی آن شِما تنها توسط عملیات‌های گروهی و معادلات ضربی دوتایی انجام شود. در این ارائه، ضمن معرفی رمزنگاری حافظ ساختار و چالش‌های آن، برخی کارهای انجام شده در این حوزه را نیز بیان خواهیم کرد.
 

رویداد دانش‌آموزی کنفرانسهجدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به حوزه امنیت و رمزنگاری، دو مرحله کارگاه آموزشی به همراه مسابقه دانش‌آموزی فتح پرچم برگزار خواهد کرد. در این رویداد مهیج، دانش‌آموزان ابتدا با مفاهیم حوزه امنیت و رمزنگاری آشنا می شوند و سپس با یادگیری مهارت‌های برنامه‌نویسی و رمزنگاری برای فتح پرچم در قالب تیم‌های سه‌نفره به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. شایان ذکر است که تمامی مراحل این رویداد به‌صورت مجازی و برای دانش‌آموزان پایه‌های نهم، دهم و یازدهم دبیرستان‌های سراسر کشور در نظر گرفته شده است.

تاریخ‌های مهم

مهلت ثبتنام در کنفرانس:
ساعت 23:59 ،1400/6/7

مهلت ثبتنام در کارگاههای آموزشی:
ساعت 14:00 ، 1400/6/7

فراخوان پاییزه:
مهلت ارسال مقالات
: 1399/10/10
اعلام نتایج داوری : 1399/11/7

فراخوان بهاره:
مهلت ارسال مقالات
: 1400/3/22
                         1400/4/1
                         1400/4/5
اعلام نتایج داوری : 1400/5/2
                       1400/5/12

برگزاری کنفرانس : 1400/6/10
 

 

فایل‌های مورد نیاز

نمونه پاورپوینت فارسی
   
نمونه پاورپوینت انگلیسی
   
نمونه ورد فارسی
   
نمونه لاتک فارسی
   
نمونه ورد انگلیسی
   
نمونه لاتک انگلیسی

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)